นกแก้วหัวแพร/Blossom-headed Parakeet (Psittacula roseata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกแก้วหัวแพรตัวผู้มีลักษณะแตกต่างจากตัวเมียคือ บนหัวมีสีม่วงและมีแถบสีดำบริเวณรอบคอ ส่วนตัวเมียบนหัวมีสีเท่าปนม่วงและไม่มีแถบสีดำรอบคอ นอกจากนั้นแล้วมีลักษณะเหมือนกันคือ ลำตัวทั่วไปมีสีเขียว ด้านล่างสีเหลืองอมเขียว ใบหน้าและหัวสีชมพูสด ปีกมีแถบสีแดง

ถิ่นอาศัย :

พบอยู่บริเวณเชิงเทือกเขาหิมาลัย ภาคใต้ของจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยพบอยู่เกือบทุกภาค ยกเว้นทางภาคใต้

อาหาร :

นกแก้วหัวแพรกินผลไม้ เมล็ดพืช และยอดไม้เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

นกแก้วชนิดนี้ มักชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ส่งเสียงร้องดังมาก บางครั้งอาจบินออกจากป่าสู่ไร่นา

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกแก้วหัวแพรมีช่วงฤดูผสมพันธุ์อยู่ในราวเดือนมีนาคม – เมษายน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกแก้วขนาดกลาง มีความยาวลำตัว 33 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560