เต่าดาว/Star Tortoise (Geochelone elegans )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เต่าดาวเป็นเต่าบกชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงามมาก มีเท้าที่แข็งแรงปีนป่ายได้เก่ง

ถิ่นอาศัย :

เต่าดาวอาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเต่าบกซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในทวีปต่างๆ ทั่วโลก

อาหาร :

มีอยู่ทั้งสิ้น 39 ชนิด เต่าดาวกินพืชและสัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

มีการดำรงชีวิตอยู่บนบก

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560