นกแต้วแล้วธรรมดา (นกกอหลอ)/Blue-winged Pitta(Moluccan Pitta) (Pitta moluccensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันมาก ต่างกันที่ขนาดตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย ตัวเต็มวัยมีหัวสีดำ เหนือตามีลายพาดขนาดกว้างสีน้ำตาล ลำตัวด้านบนสีเขียว ขนคลุมขนปีกด้านบนตะโพกและขนคลุมโคนหางด้านบนเป็นสีน้ำเงินสด ลำตัวด้านล่างเป็นสีเนื้อถึงน้ำตาลแดง คอหอยสีขาว ตรงกลางท้องและขนคลุมโคนขนหางด้านล่างสีแดง

ถิ่นอาศัย :

พบในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบที่ค่อนข้างโปร่ง ป่าไผ่ ป่าฟื้นตัว ตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงระดับความสูง 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล อาจพบระหว่างอพยพได้ในสวนและป่าโกงกาง ในประเทศไทยพบได้ที่ภาคเหนือ และภาคใต้ทั้งหมด เทือกเขาของภาคตะวันออกและเทือกเขาที่กั้นภาคกลางตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ในประเทศไทยพบในป่าเบญจพรรณและขอบป่าฟื้นตัว

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ได้ในป่าหลายสภาพ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าไผ่ สวนยางพารา ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง 800 เมตร จากระดับน้ำทะเล พบอยู่โดดเดี่ยว หรือเป็นคู่

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

เคยมีการพบว่านกแต้วแล้วธรรมดาขยายพันธุ์ ทำรัง ตั้งแต่เดือนเมษายนในประเทศพม่า

ขนาดและน้ำหนัก :

มีความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560