เป็ดก่า/White-winged Duck (Asarcornis scutulata)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีขนาดไหญ่กว่าเป็ดเลี้ยง มีความยาวลำตัวประมาณ 76 เซนติเมตร มีแผ่นขาวบริเวณหัวปีก ซึ่งเห็นได้ชัดทั้งในระหว่างเกาะพักและขณะบิน เป็ดตัวผู้มีลำตัวเป็นมัน สีออกดำและน้ำตาลแดง ซึ่งดูตัดกับส่วนหัวและลำคอที่มีสีขาว ตาสีเหลืองส้ม จะงอยปากสีส้มและมีลายกระสีดำ

ถิ่นอาศัย :

พบใน อินเดีย บังลาเทศ พม่า อินโดจีน มาลายู สุมาตรา ชวา ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

อาหาร :

เป็ดก่าหาอาหารจากแหล่งน้ำ ได้แก่ เมล็ดพืช เมล็ดหญ้า ข้าวเปลือก และสัตว์น้ำเป็นต้น

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ตามลำธาร หรือแหล่งน้ำในป่าลึก อาจพบอยู่โดดเดี่ยว เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆ เริ่มออกบินในตอนพลบค่ำ มุ่งไปสู่แหล่งหากินในบริเวณที่โล่งของลำน้ำ และในหนองบึง หากินอยู่ตลอดทั้งคืน และบินกลับแหล่งอาศัยในแอ่งน้ำในตอนเช้ามืด ในเวลากลางวันมักเกาะพักผ่อนนอนหลับตามกิ่งไม้ใหญ่ในป่า ไม่เคยมีรายงานการทำรังวางไข่ของเป็ดก่าตามธรรมชาติ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

จากการเพาะขยายพันธุ์ในกรงเลี้ยง พบว่าเป็ดก่าผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน วางไข่ในโพรงไม้ ครั้งละ 9 - 10 ฟอง ไข่สีขาวไม่มีลาย ขนาดเฉลี่ย 45.6 x 64.3 มิลลิเมตร ใช้เวลาฟักไข่ 31 - 35 วัน ลูกเป็ดก่าแรกเกิดมีขนอุยปกคลุมลำตัว ขา และนิ้วแข็งแรง สามารถเดินได้เมื่อขนแห้ง

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดไหญ่กว่าเป็ดเลี้ยง มีความยาวลำตัวประมาณ 76 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560