เต่าลายตีนเป็ด/Painted Terrapin (Batagur borneoensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นเต่าน้ำที่มีสีสันสวยงาม กระดองค่อนข้างกลมโดยเฉพาะเต่าอายุน้อย เมื่อโตเต็มที่กระดองหลังมีความยาว 60 เซนติเมตร สีน้ำตาลอ่อน ๆ มีลายแถบสีดำเป็นปื้น ๆ ตามยาวเรียงกัน 3 เส้น หัวสีเทาแกมขาว ปลายหัวเหนือจมูกสีแดงสดโดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ กระดองส่วนท้องสีขาว หรือสีครีม ตัวเต็มวัยตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย

ถิ่นอาศัย :

อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำเป็นหลัก บริเวณลำธารในป่าที่ราบต่ำ และเนินเขา

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น พืชน้ำ ผลไม้ ปูขนาดเล็ก และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ในน้ำ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 10-16 ฟอง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560