สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่และบริหารจัดการเรือจักรยานนาวา และจักรยานบริเวณสระน้ำสวนสัตว์สงขลา

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่และบริหารจัดการเรือจักรยานและจักรยาน บริเวณสระน้ำสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ดังแนบ

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Reference : TOR) click