จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เมืองคาวบอย ภายในสวนสัตว์สงขลา

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ จะดำเนิการจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เมืองคาวบอยภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เมืองคาวบอย ภายในสวนสัตว์สงข click
จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เมืองคาวบอย ภายในสวนสัตว์สงข click