สวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ครัวม่านทะเลและม่านทะเลรีสอร์ท ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี ครั้งที่ ๒

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ครัวม่านทะเลและม่ายนทะเลรีสอร์ท ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ครัวม่านทะเลและม่านทะเลรีสอร์ท ได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๘ พฟษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวน click
เอกสารประมูลราคา click
TOR click