สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงยีราฟโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click