สวนสัตว์สงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมกราคม ๖๔ - เดือนกันยายน ๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระยะเวลา ๙ เดือน (เดือนมกราคม ๖๔ - เดือนกันยายน ๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
       บัดนี้ สวนสัตว์สงขลา ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา click