วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 นี้ เด็กๆเที่ยวฟรี

สวนสัตว์สงขลาได้รับนโยบายจ ากองค์การสวนสัตว์ เปิดสวนสัตว์สงขลาให้กับน้อ งๆ ฟรี! ค่าผ่านประตู ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ ฐานการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป ่าจากพี่ๆ วิทยากรฝ่ายการศึกษา กิจกรรมนันทนาการโดยหน่วยงา นต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมแจกของข วัญ อาหาร และเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ ในปีนี้ การออกบูธเล่นเกม ถาม - ตอบ รับของรางวัล ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ จากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายพระปกเกล้า ชมการแสดงความสามารถจากน้อง ๆ หลากหลายโรงเรียนบนเวทีกลาง  

สนุกไปกับการแปลงโฉมตัวเองใ นเมืองคาวบอย โดยสวนสัตว์สงขลาบริการแต่ง ชุดให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ ฟรี! พร้อมชมการแสดงคาวเกิร์ลแดน ซ์ได้ที่ Cowboy Town และที่เป็นไฮไลท์ พร้อมมอบของขวัญให้กับน้องๆ  ในวันเด็กปีนี้ ได้แก่ การเปิดส่วนจัดแสดงลีเมอร์ห างแหวน วานรแห่งมาดากัสการ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปป ้อนอาหารและถ่ายภาพในส่วนจั ดแสดงกันอย่างใกล้ชิด