สวนสัตว์สงขลากำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561 นี้

สวนสัตว์สงขลากำหนดจัดงานเฉ ลิมฉลองครบรอบ 2 ทศวรรษ ในระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2561 นี้ มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งวิชาการและนันทนาการหลา กหลายกิจกรรมสำหรับกิจกรรม Cowboy Night จะจัดคืนวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2561 สนใจร่วมกิจกรรมสามารถจองโต ๊ะ (VIP) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนในเช้าวันที่ 7 ตุลาคม 2561 จะมีกิจกรรม Songkhla zoo trail running ขณะนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วเช ่นกันค่ะ