Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดลูกค้า AIS เพียงกด *545*3*5# แล้วโทรออก
ยื่นรหัสประจำวัน รีบสิทธิ์ส่วนลดทันที 50%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์....
1 หมายเลข รับ 2 สิทธิ์ ต่อวัน
สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า AIS ที่มียอดใช้โทรศัพท์ เฉลี่ย 300 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
กรุณาแสดงข้อความในโทรศัพท์ ก่อนใช้สิทธิ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปล ี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้า

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์