Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในสวนสัตว์สงขลา


วันที่ 6 มี.ค. 2562

    ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อภายในสวนสัตว์สงขลา ได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 18-26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวัีนหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 074-598840 ในวันและเวลาราชการ
    กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนกเงือก อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
    กำหนดยื่นเสนอหลักฐานและเสนอผลตอบแทนในวันที่ 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมนกเงือก อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลใบเสนอผลตอบแทน ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์