Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์สสงขลา สวนสัตว์สสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ 7 มี.ค. 2562

ตามที่ สวนสัตว์สงขลา ได้ดำเนินการงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน งบประมาณ 171,685.80 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์) นั้น
บัดนี้ ได้ผู้ชนะการเสนอราคางานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดังแนบ)

สวนสัตว์สงขลา เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000, โทร : 074598840 และ 074598555 , อีเมล์ : e-mail : songkhlazoo55@gmail.com

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์