หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/06/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า ประจำปี 2562 จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มิถุนายน 2562

วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราค่าจ้าง วันละ 330 บาท

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด