หัวข้อประกาศ

วันที่ : 17/06/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 2
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการระบบสืบพันธ์ุ ได้แก่ การตรวจสอบคุณภาพอสุจิ การเลี้ยง เซลล์
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด