หัวข้อประกาศ

วันที่ : 11/07/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : เปิดรับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น เข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ สัตวศาสตร์ ชีววิทยา และมีทักษาะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายละเอียด :

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

เอกสาร : ดาวน์โหลด