หัวข้อประกาศ

วันที่ : 15/07/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน อสส. สังกัดสำนักอนุรักษ์ และวิจัย 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)
-  สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารและมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์
รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

โปรดรายละเอียดได้ที่ดาวโหลดน์

เอกสาร : ดาวน์โหลด