หัวข้อประกาศ

วันที่ : 09/08/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๘ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)
-  สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : เปิดรับสมัครในตำแหน่งลูกจ้างรายวันโครงการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ปฏิบัติงานโครงการสวนน้ำฯวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนน้น โดยเปิดรับสมัครเฉพาะเพศชาย
รายละเอียด :

กรุณาอ่านรายละเอียดในเอกสารแนบ (ดาวน์โหลด) ให้ละเอียดก่อนกรอกข้อมูลในการสมัครงาน

เอกสาร : ดาวน์โหลด