หัวข้อประกาศ

วันที่ : 01/06/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย 1 อัตรา (รับสมัครจากภายใน)
-  ตำแหน่ง : นิติกร (3-6)
-  สังกัด : สำนักกฎหมาย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด
รายละเอียด :

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด