หัวข้อประกาศ

วันที่ : 05/07/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการจัดทำฐานข้อมูลประจำตัวและเก็บตัวอย่างพันธุกรรม (DNA) และน้ำเชื้อ (Sperm Bank) ช้างเลี้ยง ปฏิบัติงานนายสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (คชอาณาจักร จ.สุรินทร์)
-  สังกัด : คชอาณาจักร
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสัตวแพทยศาสตร์ และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายละเอียด :

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖4 ผ่านช่องทางออนไลน์ www.zoothailand.org/ข่าวสาร/ข่าวรับสมัครงาน เท่านั้น (ตามเอกสารแนบ)

เอกสาร : ดาวน์โหลด