นกปรอดแม่ทะ (นกปรอดแม่พะ)/Straw-headed Bulbul, Straw-crowned Bulbul (Pycnonotus zeylanicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะเหมือนกัน ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ บนกระหม่อมมีสีเหลืองแกมน้ำตาลเหลือง และมีเส้นสีดำลากผ่านตาจากโคนปาก คอหอยสีขาว มีเส้นสีลากลงมาทางด้านข้างของลำคอ บนหัว บนหลัง และหน้าอก มีลายเป็นทางเล็กๆ สีเทา

ถิ่นอาศัย :

มีถิ่นอาศัยในทวีปเอเชียแถบเทือกเขาตะนาวศรี มาเลเซีย ในประเทศไทยพบทางภาคใต้ ตั้งแต่คอคอดกระลงไป ป่าดงดิบชื้น ป่ารุ่น บริเวณริมฝั่งลำห้วย ลำธาร และแม่น้ำ ตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง 250 เมตร จากระดับน้ำทะเล

อาหาร :

อาหารได้แก่ ผลไม้ แมลง และตัวหนอน ถ้าเป็นผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ลูกไทร ตะขบ มันจะเกาะกิ่งไม้ แล้วใช้ปากเด็ดผลออกจากขั้ว แล้วกลืนกินทั้งผล หากเป็นผลไม้ขนาดใหญ่จะใช้ปากจิกกินทีละส่วน

พฤติกรรม :

พบเป็นคู่ หรือฝูงเล็กๆ มักเกาะตามกิ่งไม้ และพุ่มไม้เตี้ย ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่งใกล้แหล่งน้ำ ไม่ชอบอยู่ตามป่าสูงและสามารถเลียนเสียงพูดของคนได้ด้วย เป็นนกที่ร้องเป็นเสียงไพเราะ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ทำรังบนต้นไม้ โดยใช้หญ้ามาขัดสานกันเป็นแอ่งตรงกลางเพื่อวางไข่ ไข่มีสีขาว ปกติจะวางไข่ครั้งละ 2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกปรอดขนาดใหญ่กว่านกปรอดชนิดอื่นๆ มีขนาดลำตัวยาวประมาณ 29 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560