นากเล็กเล็บสั้น/Small-clawed Otter (Aonyx cinerea)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นนากที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เพศผู้มีขนาดใหญ่กว่าเพศเมีย หน้าค่อนข้างสั้น ลำตัวอ้วนสั้น แข็งแรง ลำตัวตอนบนสีน้ำตาลเทา ตอนล่างลำตัวสีอ่อนกว่า ใต้คางและคอด้านล่างสีขาวนวล มีเล็บสั้นทื่อโค้งไม่ยื่นออกมาพ้นปลายนิ้ว เยื่อระหว่างนิ้วเท้ามีเล็กน้อย ท้าให้นิ้วสามารถเคลื่อนไหวได้ดี สามารถหยิบจับวัตถุต่างๆได้ดี นากเล็กเล็บสั้นจึงมีประสาทสัมผัสอยู่ที่นิ้ว หางแข็ง หูเล็ก ขนสั้นเรียบเป็นมัน

ถิ่นอาศัย :

พบในจีน พม่า อัสสัม เนปาล สิกขิม อินเดีย ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย บอร์เนียว สุมาตรา ชวา ฟิลิปปินส์ อาศัยอยู่ตามลำห้วยในป่า และพื้นที่ชุ่มน้ำอื่น ๆ รวมทั้งนาข้าว และป่าชายเลน

อาหาร :

อาหารของนากนอกจากปลาแล้วยังกินหอย ปู บางครั้งนากจะขึ้นบกเพื่อหาสัตว์เล็ก ๆ และแมลงกิน

พฤติกรรม :

ชอบหากินอยู่ในน้ำ ว่ายน้ำเก่ง ชอบอาศัยอยู่ตามห้วย ลำธาร ในป่าตามบึง หนอง เมื่อว่ายน้ำจะใช้หางโบกขึ้นลงทำให้ตัวเคลื่อนไปในน้ำได้อย่างรวดเร็ว อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงครอบครัวตั้งแต่ 4 – 12 ตัว ออกหากินในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Carnivora

FAMILY : Mustelidae

GENUS : Aonyx

SPECIES : Aonyx cinereus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง

วัยเจริญพันธุ์ :

แต่ในฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ นากจะผสมพันธุ์ในน้ำ พ่อและแม่มีส่วนช่วยในการเลี้ยงดูลูก โดยปีหนึ่งจะให้ลูก 2 ครอก ครอกละประมาณ 2 – 4 ตัว ลูกที่เกิดใหม่ยังไม่ลืมตา ทำรังบนแพหญ้าคาที่ตายทับถมกันเหมือนทุ่นลอยน้ำ นากจะกัดโคนหญ้าเป็นอุโมงค์ยาวไปยังที่นอนของลูกซึ่งรองรังด้วย ดอกหญ้า หรือเส้นใยพืชที่อ่อนนุ่ม ซึ่งแห้งและอบอุ่นสำหรับเป็นที่นอนของลูก รังนากนี้ค่อนข้างปลอดภัยเนื่องจากลอยอยู่บนพื้นน้ำ และสังเกตเห็นได้ยาก ส่วนพวกที่อาศัยอยู่ตามลำห้วยจะคลอดลูกตามโพรงธรรมชาติริมน้ำ

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวจากหัวถึงก้น 450 – 550 มิลลิเมตร ความยาวหาง 250 – 350 มิลลิเมตร หนักประมาณ 1 – 3 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560