นกขมิ้นท้ายทอยดำ/Black-naped Oriole (Oriolus chinensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสดใส มีแถบหนาสีดำคาดจากโคนปากไปจรดกันที่ท้ายทอย ปีกและหางบางส่วนเป็นสีดำ ปากแหลมแข็งแรงสีส้ม นกตัวเมียสีไม่เหลืองสดใสเหมือนนกตัวผู้ แต่จะเป็นสีเหลืองอมเขียว นกวัยอ่อนมีลายขีดสีดำบริเวณท้อง

ถิ่นอาศัย :

พบในแถบ เอเชียตะวันออก อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีน ไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ซุลาเวสี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนประเทศไทย พบได้ทั้งประเทศ เพราะเป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์

อาหาร :

นกขมิ้นท้ายทอยดำกินแมลง ผลไม้สุก และ น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะต้นทองหลางและต้นงิ้ว

พฤติกรรม :

มักอาศัยตามป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน สวนผลไม้ และป่าละเมาะ ตั้งแต่ระดับพื้นราบจนถึงความสูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยังไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ของนกชนิดนี้ในประเทศไทย

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Passeriformes

FAMILY : Oriolidae

GENUS : Oriolus

SPECIES : Black-naped Oriole ( Oriolus chinensis)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกขนาดเล็กลำตัวยาว 27 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560