นกเขียวคราม/Asian Fairy-bluebird (Irena puella)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีขนบริเวณหลังและบนหัวสีน้ำเงินสด ด้านล่างปลายปีกและหางมีสีดำ ส่วนตัวเมียมีสีน้ำเงินแกมเทา ขนหางและปลายปีกมีสีค่อนข้างดำ ทั้งสองเพศมีตาสีแดงชัดเจน

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย จีน อินโดจีน มาเลเซีย และประเทศไทยพบอยู่ทั่วทุกภาค แต่จะพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ว และป่าดงดิบเขา ตั้งแต่พื้นที่ราบจนกระทั่งความสูง 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

อาหาร :

ผลไม้เนื้ออ่อน เช่น ไทร หว้า ผลไม้เถาบางชนิด หนอน แมลง น้ำหวานดอกไม้ โดยเฉพาะ ทองหลาง งิ้ว และกาฝาก

พฤติกรรม :

พบเป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็กๆ ปกติหากินตามยอดไม้สูง แต่ก็อาจลงมายังไม้พุ่มเตี้ย มักจะเคลื่อนที่จากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งไม้หนึ่งด้วยการกระโดด หรืออาจจะบินจากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นไม้หนึ่ง ซึ่งระหว่างการเคลื่อนที่มักจะส่งเสียงร้องไปด้วย

วัยเจริญพันธุ์ :

นกเขียวครามผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนตลอดถึงฤดูฝน หรือเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ทำรังอยู่บนต้นไม้สูงด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆรากไม้และใบหญ้า วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

นกเขียวครามมีขนาดลำตัวประมาณ 25 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560