นกตะกรุม/Lesser Adjutant (Leptoptilos javanicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกตะกรุมอยู่ในวงศ์นกกระสาเหมือนนก ตะกราม และไม่มีถุงใต้คอหรือขนสีขาวบริเวณฐานของคอเหมือนนกตะกราม ลำตัวด้านบนสีดำเหลือบ ใต้ท้องสีออกขาว ส่วนหัวและลำคอเป็นหนังสีเหลืองแกมแดง มีขนเป็นเส้นๆ ขึ้นกระจายห่างๆ จะงอยปากมีขนาดใหญ่สีเหลืองขุ่น

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย ศรีลังกา พม่า มาเลเซีย บอร์เนียว ในประเทศไทยพบตามป่าชายเลน ป่าพรุ และบึงน้ำจืด แถวภาคกลางและภาคใต้

อาหาร :

อาหารได้แก่ ซากสัตว์ ปลา กบ สัตว์เลื้อยคลาน หอยทาก กุ้ง

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ในที่โล่งแจ้ง ตามชายฝั่งทะเล หนอง บึง ทุ่งนา ชอบบินสูงเหมือนพวกแร้ง บางครั้งบินร่วมกับเหยี่ยวทะเล

สถานภาพปัจจุบัน :

ปัจจุบันจัดเป็นนกที่หายากมาก ในธรรมชาติยังสามารถพบได้ในพื้นที่เกาะพระทอง จ.พังงา และพบเห็นเป็นครั้งคราวแถบจังหวัดที่มีพื้นที่ใก้ลเคียงกับประเทศกัมพูชา จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

วัยเจริญพันธุ์ :

นกตะกรุมเริ่มจับคู่ราวเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง ในฤดูผสมพันธุ์จะมีแต้มสีแดงบริเวณโคนปาก

ขนาดและน้ำหนัก :

มีขนาดลำตัวประมาณ 114 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560