นกเขียวก้านตองใหญ่/Greater Green Leafbird (Chloropsis sonnerati)

สิ่งที่น่าสนใจ :

จัดเป็นนกเขียวก้านตองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ปากใหญ่ หาง และปีกสีเขียว มีลายแถบสีน้ำเงินบริเวณช่วงไหล่ ตัวผู้ ปากหนา ขนลำตัวเขียวสด หน้าและคอดำ ไม่มีลายแถบสีเหลืองล้อมรอบ ตัวเมีย ไม่มีสีดำบริเวณหน้า รอบตา คาง และคอเหลืองอ่อน มีลายพาดสีน้ำเงินบริเวณแก้ม แถบหนวดไม่ชัดเจน นกวัยอ่อน คล้ายนกตัวเมีย แถมมุมปกเหลือง

ถิ่นอาศัย :

ป่าดงดิบชื้น และป่าชายเลน ตั้งแต่ที่ราบจนกระทั่งความสูง 900 เมตร เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อย หรือค่อนข้างบ่อยในบางพื้นที่ มีถิ่นกำเนิดในหมู่เกาะซุนดาใหญ่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในพม่า ไทย มาเลเซีย

อาหาร :

ผลไม้ น้ำหวานดอกไม้ แมลง ตัวหนอน และแมงมุม

พฤติกรรม :

พบเป็นคู่ หรือฝูงเล็กๆ อาศัยและหากินตามยอดไม้ในระดับที่ค่อนข้างสูง เสียงร้อง “วี่-วิด” และเสียงเป็นทำนองเพลง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสทพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน หรือระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดเล็ก (21 ซม.)

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560