นกเขาเปล้าธรรมดา/Thick-billed Green-pigeon (Treron curvirostra)

สิ่งที่น่าสนใจ :

แตกต่างจากนกเขาเปล้าอื่นๆ ยกเว้นนกเข้าเปล้าแดง ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีขนบนกระหม่อมสีเทา หน้าอกสีเขียว บนหลังและปีกมีสีแดงเลือดนก ขนคลุมใต้โคนหางสีน้ำตาลแดง ปากสีเขียวอมเหลือง โคนปากสีแดง ขาแดง และหนังรอบตาสีฟ้า ส่วนตัวเมียมีหัวสีเขียวขนคลุมใต้โคนหางสีครีม มีลายแถบสีเขียว ปีกมีแถบสีเหลืองเล็ก ต้นขาสีเขียวเข้มมีลายขีดสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชีย แถบประเทศเนปาล จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย พบอยู่ทั่วทุกภาค ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ว ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา ป่าชายเลน และป่ารุ่น ในระดับความสูงที่ไม่มากนัก จนกระทั่งระดับความสูง 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

อาหาร :

นกเขาเปล้าชอบกินเมล็ดพืชและผลไม้ต่าง ๆ ที่สุก โดยเฉพาะลูกไทร และลูกหว้า

พฤติกรรม :

พบเป็นฝูงใหญ่ แต่ละฝูงประกอบด้วยนก 10-40 ตัว หรือมากกว่า บางฝูงมักพบเป็น 1,000 ตัว โดยเฉพาะช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ สามารถจับกิ่งไม้ซึ่งมีผลไม้สุก ๆ ได้ทุกแนว ไม่ว่าจะเป็นด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ในขณะที่จับเกาะกิ่งไม้ผล มักจะมองไม่ค่อยเห็นตัวเพราะสีสันกลมกลืนกับใบไม้ เมื่อมีสิ่งรบกวนจึงบินขึ้นพร้อมกัน แต่ระยะไม่นานก็จะบินกลับมายังต้นเดิมอีก มักจะลงกินน้ำและโป่งในช่วงตอนกลางวันและตอนเย็น หรือหลังจากกินอาหารปกติแล้ว ในตอนเย็นมักเกาะพักผ่อนตามกิ่งไม้แห้งบริเวณยอดไม้ นกชนิดนี้ทำรังอยู่ตามต้นไม้เล็ก ๆ หรือตามพุ่มไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนต่อฤดูฝน หรือระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน ทำรังตามต้นไม้ ซึ่งอาจเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือตามกอไผ่ ในแต่ละต้นอาจมี 2-3 รังอยู่ด้วยกัน รังจะอยู่สูงจากพื้นดินพอประมาณ วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ทั้งสิ้น 14-15 วัน

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกที่มีขนาดเล็ก (25-27 ซม.) นกเขาเปล้า เป็นนกเขาขนาดกลาง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560