เต่าจมูกหมู/Pig - nosed Turtle (Carettochelys insculpta)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นสัตว์ที่มีจมูกยื่นยาวและงุ้มคล้ายหมู และมีกระดองหลังอ่อนนุ่ม

ถิ่นอาศัย :

อินโดนิเซีย เกาะปาปัวกินี และทวีปออสเตรเลียทางตอนเหนือ

อาหาร :

เต่าจมูกหมูกินทั้งพืชและสัตว์ แต่ชอบกินพืชมากกว่าสัตว์ มักจะกินผลไม้และใบไม้จากมะเดื่อป่าและพืชอื่น ๆ ที่เติบโตตามแนวฝั่งแม่น้ำ

พฤติกรรม :

แม่น้ำ ลำธารทะเลสาบและทะเลสาบที่มีก้นแม่น้ำและกระแสน้ำเชี่ยวกรากและสามารถพบได้ในน้ำลึกถึง 7 เมตร

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ในช่วงฤดูแล้งเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ออกไข่ครั้งละประมาณ 7 - 39 ฟอง ระยะฟักไข่ 64 - 74 วัน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560