จงโคร่ง/Java Toad (Phrynoidis asper)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นคางคกขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทย บริเวณหลังมีต่อมพิษเป็นปุ่มนูนชัดเจน ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ มีเสียงร้องคล้ายสุนัขเห่า จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า หมาน้ำ หัวไม่มีสัน แต่มีสันเหนือแผ่นหู รูปร่างยาวและหนาจรดต่อมพิษ (Parotid glands) ที่อยู่บริเวณหลังตารูปร่างกลม แผ่นหูสีน้ําตาลเข้มปรากฏชัดเจนขนาดเล็กกว่าตา ผิวหนังเป็นปุ่มปม หลังสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ําตาลเทา ท้องสีขาวออกน้ําตาล โปรยด้วยจุดสีน้ําตาล เท้ามีพังผืดเต็มความยาวนิ้วและหนา เพศผู้มีถุงขยายเสียง ถูกล่าเพื่อใช้หนังตากแห้งผสมยาสูบ เชื่อว่าจะทำให้มึนเมาได้คล้ายกับกัญชา นิยมมากในประเทศฟิลิปปินส์

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศบรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย (ชวา กาลิมันตัน สุมาตรา) มาเลเซีย (คาบสมุทรมาเลเซีย, ซาราวัก, ซาบาห์) พม่า และไทย

อาหาร :

แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ตามลำธารของป่าทึบเป็นส่วนใหญ่

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ International Union for Conservation of Nature (IUCN) หรือ IUCN Red List (2020)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Amphibia

ORDER : Anura

FAMILY : Bufonidae

GENUS : Phrynoidis

SPECIES : Java Toad (Phrynoidis asper)

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน ถึงต้นฤดูหนาว ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน ผสมพันธุ์ภายนอกลำตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวจากหัวถึงก้น ประมาณ 13.7 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560