ตะกอง (ลั้ง)/Chinese Water Dragon (Physignathus cocincinus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

กิ้งก่าขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทย ลำตัวสีเขียวแก่ หรือ เขียวสด ตะกองวัยรุ่นมีลายบั้งจางๆสีขาวตามตัว และจะหายไปเมื่อโตขึ้น เหนียงมีสีชมพูอ่อน หางมีแถบลายสีดำ

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบชื้น ใกล้น้ำตก หรือ ลำธาร อาจพบได้บ้างตามสวนผลไม้ สวนยาง ใกล้ป่า พบได้ทางภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคอิสาน และภาคตะวันตก การแพร่กระจาย : พบได้ในป่าดิบเขา ความสูงตั้งแต่ 800 เมตรขึ้นไป ทางภาคอิสาน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันตก

อาหาร :

กินทั้งพืชและสัตว์ เช่น แมลง ปลา กบเล็กๆ ผลไม้ที่ร่วงตามต้น (มะละกอ)

พฤติกรรม :

มื่อตกใจตะกองจะรีบวิ่งหาที่ซ่อนโดยสามารถวิ่งสองขาได้ หรือโดดลงน้ำและสามารถดำใต้น้ำได้นานหลายนาที ออกหากินกลางวัน

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Agamidae

GENUS : Physignathus

SPECIES : Chinese Water Dragon (Physignathus cocincinus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละ 10 - 12 ฟอง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560