ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๑ ราย นั้น

ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด (ดังแนบ)

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา click