สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2560-เดือนมิถุนายน 2560) ของสวนสัตว์สงขลา

 สวนสัตว์สงขลา ขอสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2560-เดือนมิถุนายน 2560) ของสวนสัตว์สงขลา

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 click