สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า "ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม" ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ จะดำเนินการ จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ภายในค่ายพักแรม สวนสัตว์สงขลา click