ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่องจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพให้บริการนักท่องเที่ยว

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์  จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่องจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพให้บริการนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์สงขลา click