ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรม Science vs Magic Show ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรม Science vs Magic Show ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี click
TOR เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินการกิจกรรม Science vs Magic Show ภายในสวนสัตว์สงขลา click