สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลา

สัญญาเลขที่ ๐๔/๒๕๖๑ สัญญาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลา

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา click