สวนสัตว์สงขลา สัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สัญญาเลขที่ ๐๘/๒๕๖๑ สัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในสวนสัตว์สงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญา click