ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในรายการ

   ด้วย สวนสัตว์สงขลา จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๗๔ รายการ 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click