ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

       ด้วย สวนสัตว์สงขลา จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการ จำนวน 39 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 
       ผู้สนใจเข้าประมูลราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ สวนสัตว์สงขลา 189 หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-598838 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.songkhla.zoo.thailand.org และ www.zoothailand.org


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์สงขลา click
เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด เลขที่ 01/2566 click
รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาด click