สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

สวนสัตว์สงขลา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (แบบ สขร 1 ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 แบบ สขร 1 click