ข่าวดีจาก AIS ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย AIS รับส่วนลด ทันที 50%

ข่าวดีต่อเนื่องปลายปีจาก AIS

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่าย AIS
มีส่วนลดแบบยาวววววววๆ ทันที 50%
เมื่อเข้าใช้บริการท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์สงขลา
จำนวน 2 ท่านต่อ 1 เลขหมาย

เริ่มแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
แล้วรีบมาใช้บริการ
\'แลวิว ชมสัตว์ กระชับความสัมพันธ์กันในครอบครัว\' ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับ

(ส่วนลดนี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมจอดรถภายในสวนสัตว์
และค่าบริการชมการแสดงความสามารถของสัตว์ป่า)