บรรยากาศของนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์สงขลา

กลับมาอีกครั้ง!!กับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์ตั้งแต่รอบเช้า - รอบบ่าย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมโชว์พิเศษต่างๆพร้อมชมสัตว์โดยรอบเป็นจำนวนไม่น้อย ก่อนที่ฝนจะตกลงมาในช่วงบ่าย ทำเอานักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ชุ่มฉ่ำไปตามๆกัน ก็ขอให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยในการเดินทาง ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 สามารถให้คำติชม ได้ในเฟสบุ๊ค สวนสัตว์สงขลาหรือช่องทางต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงการบริการต่อไปครับ