บรรยากาศ แห่งความสุข สนุกและผ่อนคลาย จากช่วงวิกฤติที่เบาบาง...

บรรยากาศ แห่งความสุข สนุกและผ่อนคลาย จากช่วงวิกฤติที่เบาบางขณะนี้  ของคุณนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาตั้งแต่รอบเช้าและบ่าย ด้วยอากาศที่เป็นใจวันอาทิตย์ ที่ 26 ก.ย.64 ท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย มั่นใจไปกับสถานที่โล่งแจ้ง ใส่แมส เว้นระยะห่างและล้างมือนะครับ