นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ให้การต้อนรับและขอขอบคุณต่อ นายปรีชา พุทธหุน ผู้สนับสนุนโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลา...

นายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา ให้การต้อนรับและขอขอบคุณต่อความกรุณาที่มีต่อสัตว์ป่าในสวนสัตว์สงขลาของ…
นายปรีชา  พุทธหุน ผู้สนับสนุนโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์สงขลา ประเภทตามอัธยาศัยแบบครั้งเดียว  จำนวน 5,000 บาท  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้สัตว์ป่าในสวนสัตว์สงขลาในเรื่องอาหารสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ในการส่งเสริมชีวิตสัตว์ต่างๆ ต่อไป
สวนสัตว์สงขลาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องขอขอบพระคุณทุกๆ ท่านเป็นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือสัตว์ป่าและสวนสัตว์สงขลาในทุกๆ ช่องทางด้วยนะครับ
แค่ท่านมาเที่ยวก็เป็นการช่วย ‘พวกเรา’ แล้วครับ