งานการแสดงให้อาหารเสือชั่วคราว

เรียนนักท่องเที่ยว
สวนสัตว์สงขลา ของดการแสดงให้อาหารเสือชั่วคราว ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุกนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 15 ตุลาคม 2564 เนื่องจากมาการปรับปรุงส่วนจัดแสดง จึงขออภัยในความไม่สะดวก