บรรยากาศภายในสวนสัตว์สงขลา วันที่ 2 ตุลาคม 2564

บรรยากาศภายในสวนสัตว์สงขลา (วันเสาร์ ที่ 2 ต.ค.64)