“วันรำลึกศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์”ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันนี้ เมื่อเวลา 9.00น. ตัวแทนจากสวนสัตว์สงขลา นำโดย นายสมชาย วีรพงค์ นักบริหาร6 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงาน"วันรำลึกศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์”ผู้ก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำหรับศาสตราจารย์ สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ภูมิลำเนา อ.ระโนด จ.สงขลา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นประธานอำนวยการจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับนักวิชา 211 คน พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.2529 (1 ชุด มี 10 เล่ม) ถือเป็นสารานุกรมวัฒนธรรมไทยชุดแรกของประเทศไทย และของเอเชีย ต่อมา ได้เป็นประธานอำนวยการจัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ฉบับปี พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากฉบับปี พ.ศ. 2529 มีการเพิ่มเติมเนื้อหาเป็นจำนวนมาก ทำให้สารานุกรมชุดนี้มีจำนวนถึง 18 เล่ม ความยาว 9,076 หน้า นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันทักษิณคดีศึกษา และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา เมื่อปี พ.ศ.2519 จนได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานราชการระดับสถาบัน เมื่อปี พ.ศ.2523 ก่อนจะย้ายมาก่อสร้างที่เกาะยอ ในปี 2530 โดยเป็นผู้นำในการจัดหาสถานที่ก่อสร้างร่วมกับประชาชน เพื่อรวบรวมประวัติศาสตร์ของชาวใต้ ปัจจุบันสถาบันทักษิณคดีศึกษาและพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เป็นสถานที่แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ