ประเดิมความสนุกต้นปี 2565 ด้วยสารคดีเชิงประชาสัมพันธ์คุณภาพ ชุด 'เจ้าป่าพญาไพร' ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ทางเพจ เฟสบุ๊ค สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo เท่านั้น

ประเดิมความสนุกต้นปี 2565 ด้วยสารคดีเชิงประชาสัมพันธ์คุณภาพ ชุด \'เจ้าป่าพญาไพร\' ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 น. ทางเพจ เฟสบุ๊ค สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo เท่านั้น และท่านสามารถติดตามต่อได้ทาง Youtube channal ช่อง สวนสัตว์สงขลา Songkhla Zoo ภายใต้ชื่อเดียวกันนี้

อย่าลืมและห้ามพลาด สารคดีที่จะทำให้คุณ เข้าใจ \'เรา\' และเสือโคร่งอินโดจีนมากขึ้น